Vandr

Berounka, Český ráj, Liberec únor 2007

Skryjská jezírka - naleziště trilobitů

Údolí děsu a lomy u Srbska

Český ráj - zřícenina hradu Valečov a okolní skály

Liberec - výstup na Ještěd

A ještě zastávka ve skalách u Turnova