Dvacátý Česko - Slovenský potlach

Dolní Bojanovice září 2013