Stručná historie T.O.Bříza

vlajka

21.3.1992 se konal v Chřibských lesích na fleku ve Vraním lomu, poblíž zříceniny Cimburk zakládající oheň T.O.Bříza. Osadu zakládá 7. členů a to: kamarád Mates, jako sheriff osady, dále kamarádi Myšák; Čimonči; Frenky; Zvoník; Švýcar; Sluníčko. V té době podává žádost o vstup do osady kamarád Bětka, který je do osady přijat na 1. výročním ohni, jež se koná 27.3.1993. Toho času byl už sheriffem kamarád Myšák. 12.6.1993 se koná první osadní svatba, na které si Frenky bere Čimonči. V červenci pak domlouváme s hajným nový osadní flek poblíž dědiny Milovice a záhy začínáme upravovat celý flek a připravovat místo pro stavbu srubu. O víkendu 3.- 5.9.1993 pokládáme základní kámen pod budoucí srub. Pak začíná období, kdy kácíme stromy, které nám hajný povolil pokácet, čistíme kmeny od kůry a postupně začínáme stavět srub. 2. Výroční oheň pak pořádáme o měsíc později což je 23.4.1994. V té době je postaven srub do výše asi jednoho metru. Zhruba v této době odchází z osady kamarádka Zvoník a kamarád Bětka zastupuje na výročním ohni sheriffa. Záhy po výročáku odchází z osady kamarád Myšák, čímž osada ztrácí sheriffa. V té době také začínají v osadě trochu větší neshody mezi osadníky. Přesto stavba srubu stále pokračuje. V červenci téhož roku konečně volíme nového sheriffa, kterým se stává kamarád Frenky a jeho zástupcem je zvolen kamarád Bětka. Po třech měsících však Frenky a Čimonči odcházejí z osady a kamarád Bětka se stává sheriffem. V té době zůstávají v osadě kromě kamaráda Bětky už jen kamarádi Sluníčko a Švýcar. Silvestr už ale slavíme na srubu, i když je udělaná pouze provizorní střecha. Po Silvestru podáváme do časopisu Tremp inzerát na přijetí nových členů. Některé z těchto kamarádů pak křtíme na našem 3. výročním ohni, který se koná 22.4.1995. V červenci téhož roku dokončujeme na srubu střechu, čímž v podstatě dokončujeme stavbu srubu. V Srpnu pak pořádáme 1.ročník Zlatokopecké. V průběhu 96 roku, se v osadě žádné změny nestaly. Na 5. Výročním ohni, konaném 3.5.1997, jsme dostali od kamaráda Cvrčka jako dárek, novou osadní hymnu, nazvanou „Bříza“. Zároveň jsme přijaly do zkušební doby kamarádku Veveřici, díky níž začala osada pořádat více akcí. V září téhož roku pořádáme 2. ročník zlatokopecké. Na 6.Výročním ohni, konaném 25.4.1998 jsme do stavu osadníků přijaly kamarádku Veveřici. Téhož roku přijímáme do zkušební doby kamarády: Bidláka, Honzíka, Etiena a kamarádku Ivanu. Kromě jiných akcí, které pořádáme nebo se jich účastníme, pořádáme po menších dohadech v srpnu 3. ročník zlatokopecké. Tato akce byla první, s jejímž průběhem byly spokojeni jak osadníci tak i účastníci této akce. Na podzim pak stavíme nad ohništěm altánek, který prozatímně zakrejváme pouze igelitem. Na 7. výročním ohni konaném 24.4.1999, přijímáme do osady všechny čekatele. V Srpnu pořádáme 4. ročník zlatokopecké, na kterém se pro zpestření opéká sele a Saloon přesouváme pod flek do drtičky, čímž osvobozujeme flek od nočního života. Na podzim téhož roku pořádáme akci na Šumavě a to pod názvem: „Klinika dr. Bětušky“.

Sepsal: sheriff T.O.Bříza Bětka

8. výroční oheň se konal dne 15.4.2000. O dva měsíce později pořádáme turnaj 1.ligy lesní kopané, 11.-13.8. 5. ročník zlatokopecké. Tato akce je již celá přesunuta k drtičce. V následujícím roce 2001 pořádáme 9. výroční oheň, jarní a podzimní kolo 1. ligy a již 6. ročník zlatokopecké. Jsou to již tradiční akce pořádané naší osadou. V roce 2002 se konal za hojné účasti již 10. výroční oheň, do osady byl přijat kamarád Martin a kamarád Bětka předal funkci sheriffa, kterou vykonával řadu let, svému dosavadnímu zástupci Etienovi. Pořádáme jarní kolo 1. ligy a 7. ročník zlatokopecké.

Podzimní kolo fotbalu se pro neúčast účastníků ruší. Radostná událost se odehrála v říjnu, kdy se kamarádce Ivaně narodila dcera Janička. O rok později se jí narodila ještě druhá dcera Šárka a vzhledem k tomu opouští osadu. Mezitím nás opustil i kamarád Honza. Naopak byla do osady přijata kamarádka Pralinka a kamarád Lála. Kromě několika vandrů a brigád na osadním fleku pořádáme nadále výroční ohně a „zlatokopecké“. 21.4.2007 vzplál na osadním fleku 15. výroční oheň a 10. – 12. 8. jsme uspořádali 12. zlatokopeckou horečku. Během roku 2007 jsme se zúčastnili také několika akcí jiných osad a na velký vandr jsme začátkem července vyrazili do Českého krasu. V létě téhož roku je z funkce sheriffa sesazen kamarád Bětka a na jeho místo je zvolena kamarádka Pralinka. V roce 2008 jsme donuceni přesunout velké akce mimo osadní flek. Výroční oheň pořádáme v Adamově rokli a zlatokopeckou přesouváme do Divok. Na stejných místech proběhli obě akce i v roce 2009. Zároveň jsme se zúčastnili vítání jara, které pořádali kamarádi z Little rocku a Beerthlonu kamarádů z Beerplease. Kromě snahy o údržbu osadního fleku a podzimního selete v Dubňanech jsme na zlatokopecké přijali do osady kamarádku Lihulku, ale zároveň nás z rodiných důvodů opustil kamarád Lála.