10. výroční oheň


A už je to tady. 10. Výroční oheň na Bříze. Kamarádi a kamarádky se scházejí v Milovickém pohostinství, kde se hraje na kytaru a v příjemné zábavě se kolem půl druhé odchází na osadní flek T.O. Bříza. Tam se ještě chvíli posedí u ohně a pak se pomalu všichni ukládají ke spánku. V průběhu sobotního dne ještě přicházejí další kamarádi. Kolem jedenácté hodiny pak začínají dopolední hry, kterých se zúčastnili takřka všichni přítomní. Hry byly následující: Lapaná; Jehla; Hřebík; Ťukaná a Lukostřelba. Tyto hry byly hodnoceny samostatně a účastníci dostávali věcné ceny. Odpolední soutěže začínají kolem druhé hodiny soutěží Titanik . V této soutěži se umístnily na prvním místě kamarádi Ted a Plastik, na druhém místě kamarádka Arči s kamarádem Dave a na třetím místě se umístnily kamarádka Lihulka s kamarádem Bobem. Další soutěži byla Australská stíhaná. V této soutěži se umístnil na prvním místě kamarád Plastik, na druhém kamarád Ted a na třetím místě kamarád Dori. V odpočinkové soutěži Skok za roh se umístnil na prvním místě kamarád Ríša, na druhém kamarád Bob a na třetím místě kamarád Micoš. Pak následovala soutěž ve střelbě na cíl, kterou vyhrál kamarád Viktor, druhý skončil kamarád Ted a třetí kamarád Hřebík. Zároveň s touto soutěží probíhala soutěž s názvem Dekomlat (na kládě), kde na prvním místě skončil kamarád Dave, na druhém kamarád Plastik a na třetím místě kamarád Bob. Poslední odpolední soutěž měla název Kličkovaná a na prvním místě s časem 0:23,84 skončil kamarád Micoš, na druhém místě s časem 0:27,84 kamarád Plastik a na třetím místě s časem 0:28,59 kamarádka Pralinka. Pak většina z nás odchází do Milovic na občerstvení. V osm hodin se zapaluje slavnostní oheň a jsou zahájeny večerní soutěže. Kromě klasických, jako je Kytarista, kterou vyhrála kamarádka Lentilka, Bavič, kterou vyhrála kamarádka Ráďa (9. let) , probíhali ještě soutěž Trapsavec, kterou vyhrála kamarádka Mája a soutěž Bankéř, kde vyhrál kamarád Boris. Železnou placku za nejvzdálenějšího účastníka dostal kamarád Filozof. Celou noc se nám staral o oheň kamarád George. V osadě se udály ještě dvě události. První z nich byla ta, že byl do osady přijat další člen a to kamarád Martin. Druhá, už méně slavnostní, součastný šerif Bětka, předal svojí funkci a novým šerifem se stal kamarád Etien. Osadnici mu přeji hodně trpělivosti v novém postavení se svými osadníky. Počet a místa umístnění: Plastik – 2x druhé, 2x první, Ted – 2x druhé, 1x první ,Bob – 2x třetí, 1x druhé, Dave – 1x druhý, 1x první, Micoš – 1x třetí, 1x první, Viktor – 1x první, Ríša – 1x první, Arči – 1x druhá, Dori – 1x třetí, Lihulka – 1x třetí, Pralinka – 1x třetí, Hřebík – 1x třetí a po jedné za první místo ve večerních soutěží: Boris, Mája, Ráďa a Lentilka. Celkem se zúčastnilo 43 osob.